Verbroedering Gilden België/Nederland

Schutterijen bestaan, voor zover bekend al sinds de 2e  helft van de 15e eeuw.

 

De Schutterijen hadden oorspronkelijk voor doel eigendom en bevolking te beschermen tegen vrijbuiters en baanstropers, die de streek onveilig maakten. De eerste schutters gebruikten de kruis- of voetboog, later ging men over tot de ”edele handboog”.

 

Rond 1500 werden de dorpen verdedigd met vuurwapens waarbij de haak buks of buks werd gehanteerd, deze werden geladen met loden kogels. Door de tijd heen bewezen de schutterijen maar weinig diensten meer en maakten de gemeentebesturen hun beklag dat het grote onkosten had met de schutterijen.

 

Vervolgens werden ze ingezet voor andere doelen en niet meer in dienst van het dorp. Dit was een harde slag voor de Schutterijen maar moet wel gezien worden als een inwerking en op het voortbestaan van de huidige Gilden.

 

Sinds het einde van de 16e eeuw bestonden de schutterijen dus niet meer met een militair doel. Wel werd er door het gemeentebestuur van tijd tot tijd nog eens op hen beroep gedaan voor het handhaven of herstellen van de orde. Maar voor de rest bestond hun doel nu hoofdzakelijk in het verschaffen van een aangenaam weekend- en kermisvermaak en in het folkloristisch opluisteren van optochten en processies en uiteraard als sociale zekerheid in tijden van ziekten en dood.

 

Zo ontstonden rond die tijd de Gilden zoals wij die nu kennen. De meeste Gilden, in Nederland, komen uit Brabant en Limburg daarnaast zij er ook bij onze zuiderburen de nodige Gilden te vinden. Ook andere Europese landen hebben Gilden, getuige het feit dat eens in de drie jaar een EST Europees Schutters Treffen wordt georganiseerd. Bij dit treffen wordt dan ook geschoten om de titel Europees Schutters Koning.

 

Binnen de Gilden worden regelmatig regionale schietwedstrijden gehouden, dan kan worden gestreden om diverse titels en prijzen verdeeld over de diverse onderdelen. Naast deze wedstrijden zijn er de Nederlandse Kampioenschappen. Ook gebeurt het dat Gilden bij elkaar op bezoek gaan waarbij de gasten dan deelnemen aan een wedstrijd die door de gastheer (Het uitnodigende Gilde) wordt uitgeschreven. Zo kon het gebeuren dat Marco de Pinth tijdens het koning schieten bij Sint Catharina in Beek (België) de titel burgerkoning behaalde. Tijdens deze ontmoeting raakte genoemd Gilde geïnteresseerd in een kennismaking met ons Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk. Dit heeft geresulteerd in een treffen van beide schutters gilden, en wel op 19 november 2016.

 

Hierna een korte historie, van onze gasten:

Het Catharina Gilde uit Beek wat in de 19e eeuw een opbloeïng genoot. Na de Franse overheersing hervatte het Gilde haar activiteiten. Op het einde van de 19e eeuw was er de genoemde opbloei, alom werden weer schuttersfeesten georganiseerd waaraan ook St. Catharina deelnam.  De twee wereldoorlogen strooiden veel roet in het Gildeleven en pas na de tweede wereldoorlog kan men spreken van een werkelijke heropbloei. Een gehele nieuwe periode vangt aan. In 1951 kwamen de “echte” schutters van de vereniging opnieuw bij elkaar en in 1952 en werd het Gilde St. Catharina Beek wederom opgericht door een aantal leden die nog steeds voor het Gilde hun diensten bewijzen. De gildeketen, ook wel schutterszilver of breuk genoemd, die de koning nog steeds draagt, bestaat uit de zilveren vogel en 10 zilveren koningsplaten aangevuld met 15 zilveren wedstrijdschilden. De eerst bekende vlag van het Gilde dateert uit 1825, maar alleen een rozet met de beeltenis van St. Catharina is hier nog van over. Bij de heropstart in 1952 werd door de pastoor een bedrag geschonken voor het vervaardigen van een nieuwe vlag.  In 1968 werd opnieuw een nieuwe vlag in gebruik genomen met daarop de rozet uit de vlag uit 1825. Op 15 augustus 1980 werd ter gelegenheid van het vermeende 300-jarig bestaan van het Gilde wederom een vlag gewijd. Voor het Trommelkorps werd een standaard met blauwe vlag aangeschaft, die in 2015 werd hernieuwd en thans als standaard is aangewezen.

Na het lezen van voorgaande tekst is bij u, als lezer, misschien de nieuwsgierigheid gerezen om eens  kennis te maken met ons Gilde en te proeven wat een verbroedering als deze dag kan inhouden.

 

Namens het bestuur van het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk nodigen wij u dan ook van harte uit om op 19 november 2016 vanaf 14:00 uur op ons terrein aan de Meerdijk (nabij de Emmamolen) in Nieuwkuijk, om samen met ons deze middag mee te maken.

 

 

Bron: Heusden Nieuws

Laatst aangepast: 27 augustus 2023 © schutterijbeek.be Kevin Kenis